Trùm đã hỏi trong Văn hóa & Xã hộiTôn giáo & Tâm linh · 1 năm trước

ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT?

VĂN HÓA PHẬT GIÁO - ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT

TẬP I

--- BẬC A LA HÁN

Bậc A La Hán xuất hiện làm chấn động, đảo lộn tư tưởng triết học, thần học, thiền học v.v.. Dựng lại nền đạo đức nhân bản - nhân quả, giúp loài người xây dựng cuộc sống thế gian thành cuộc sống Thiên đàng, Cực Lạc. ---

7 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 1 năm trước

  Mình đạo chúa nhưng cũng rất thích nghe những lời phật dạy vì có những điều rất hay.

 • 1 năm trước

  .

 • 1 năm trước

  Cái này hay nè bạn.

 • Ẩn danh
  1 năm trước

  ...

 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • 1 năm trước

  Nên đọc.

 • Ẩn danh
  1 năm trước

  ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC.

 • 1 năm trước

  MỤC LỤC

  Mục lục

  Thư ngỏ

  Thay lời tựa

  Lời bạt

  Chương I

  Người cư sĩ đến với đạo Phật trước tiên cần thông hiểu

  Duyên Phật pháp

  Người tín đồ chân chánh của Phật giáo

  Vị minh sư Phật giáo

  Đạo phật là một tôn giáo tự lực

  Chương II

  Có sáu nghề ác

  Thọ dụng thực phẩm động vật không thấy, không nghe, và không nghi

  Chánh nghiệp và chánh mạng

  Niềm tin

  Đạo và đời

  Dứt bỏ những gì cần dứt bỏ vượt thoát cuộc sống thế gian

  Pháp hành

  Thoát khỏi trần lao việc chẳng thường

  Tứ niệm xứ vô lậu Thánh Định và Tứ Thánh Hiện Tại An Lạc Trú Định

  Dứt bỏ danh lợi trong đạo

  Sống trầm lặng

  Sanh đã tận phạm hạnh mới xong

  Bốn Thánh Định

  Chương III

  Nhiệt tâm

  Pháp môn dẫn tâm

  Đắm nhiễm, khó tiêu, tán loạn

  Định sáng suốt

  Tỉnh thức lợi ích gì?

  Tâm bất an

  Hơi thở ngưng các hành trong thân có ngưng không?

  Lúc nào hơi thở tịnh chỉ?

  Thiếu nghị lực, nhiệt tâm và ám thị

  Trạng thái hơi thở trong bốn thiền

  Tu như thế nào để tâm không phi phạm hạnh?

  Phạm hạnh

  Hướng tâm các hành ngưng nghỉ

  Năng khiếu

  Trí tuệ

  Mục đích Chánh Niệm Tĩnh Giác là gì?

  Trí tuệ thế gian có phải là tri kiến giải thoát hay không?

  Buồn chán khi xả tâm không được

  Nhân quả

  Tâm sắc dục

  Chánh kiến

  Đạo và đời

  Chánh trị

  Thông minh

  Triết học chủ nghĩa duy vật biện chứng

  Luật nhân quả

  Ngẫu nhiên

  Số mệnh

  Sách đạo đức

  Phá hôn trầm, thùy miên

  Đức Phật không làm chủ nhân quả

  (NGUỒN: https://thuvienthaythonglac.net/files/01-sach-thay...

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.