Spy đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênSinh học · 7 tháng trước

Tại sao ong, kiến sinh con không cần thụ tinh?

2 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 7 tháng trước

    chuyên sâu thì chịu :v

  • Ẩn danh
    7 tháng trước

    ...

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.