Duc đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênToán học · 7 tháng trước

1vật ab đặt vuông góc với trục chính thấu kính hội tụ cách thấu kính 20cm ,thấu kính có độ tụ 10dp.xác đinh vị trí vag số phóng đại của ảnh?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
 • alex
  Lv 7
  7 tháng trước

  1/i = 10 - 1/0.2 = 5

  i = 1/5 = 20 cm sau thấu kính

  số phóng đại = 20/20 = 1

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.