Tham gia nhóm Khôi Phục Việt Nam Cộng Hòa?

Để lại sđt zalo
Địt mẹ cộng sản !!! Địt mẹ bọn Bắc Kì!!! Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm
3 câu trả lời 3