Cho các sinh vật sau:Cây cỏ, bọ rùa, ếch nhái, rắn, châu chấu, diều hâu, nấm, vsv, cáo, gà rừng, dê, hổ. Hãy vẽ lưới thức ăn?

1 câu trả lời 1