Các anh/chị học xong lớp 12 cho e hỏi toán (nhất là hình học )có khó không ạ?

7 câu trả lời 7