Tại sao Trợ lí Google Go lại không hỗ trợ tiếng Việt ạ?

Google trợ lí ko hỗ trợ Tiếng Việt là sao
8 câu trả lời 8