2006 2006 2006?

Sinh năm 2006 xìu 5cm cương 9cm có sao k ạ
7 câu trả lời 7