Ai có thể chơi Pugb chung với em không ạ, em 2000 nữ ạ.?

Ai chơi Pugb cùng không ạ, tuy bắn hơi kém nhưng em sẽ cố gắng ạ. Sdt của em :0842321618. Em 2000, nữ nhé. Tìm ai gánh càng tốt, tại em lấy vũ khí chậm
9 câu trả lời 9