Mình thắc mắc ghê!!! tai sau tao hóa lai đễ cho con gái mang thai mà không phãi con trai chứ haizzzz?

1 câu trả lời 1