Thủy Kim đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 2 năm trước

Có ai như mình không, bóp không tiền vẫn giữ cho đẹp?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 2 năm trước

    Bóp đẹp thì giữ cứ xem như đồ vật trang điểm cho mình mà.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.