Không khai mất tích, thì người mất tích chết , có được xem là " bớt gánh nặng cho XH" hay không?

nghe câu trên có tàn bạo hay không?
1 câu trả lời 1