Giúp em bài Hình 9 với ạ !?

Cho tam giác ABC nội tiếp (O). Tia phân giác của góc ABC cắt (O) tại M. N là điểm trên đoạn thẳng BM (N và B khác phía so với AC) AN cắt (O) tại D, CN cắt (O) tại E. Đường thẳng qua N song song với AC cắt AB, BC tại F và K. Chứng minh rằng a/ M, E, F thẳng hàng b/ D, E, F, K cùng thuộc đường tròn em cảm ơn các anh... hiển thị thêm Cho tam giác ABC nội tiếp (O). Tia phân giác của góc ABC cắt (O) tại M. N là điểm trên đoạn thẳng BM (N và B khác phía so với AC) AN cắt (O) tại D, CN cắt (O) tại E. Đường thẳng qua N song song với AC cắt AB, BC tại F và K. Chứng minh rằng
a/ M, E, F thẳng hàng
b/ D, E, F, K cùng thuộc đường tròn
em cảm ơn các anh chị và mọi người ạ ! em bí quá rồi
1 câu trả lời 1