La đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênToán học · 2 năm trước

Giúp em bài Hình 9 với ạ !?

Cho tam giác ABC nội tiếp (O). Tia phân giác của góc ABC cắt (O) tại M. N là điểm trên đoạn thẳng BM (N và B khác phía so với AC) AN cắt (O) tại D, CN cắt (O) tại E. Đường thẳng qua N song song với AC cắt AB, BC tại F và K. Chứng minh rằng

a/ M, E, F thẳng hàng

b/ D, E, F, K cùng thuộc đường tròn

em cảm ơn các anh chị và mọi người ạ ! em bí quá rồi

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 2 năm trước

    Gợi ý

    1) BM cắt AC tại P ta có :

    tg BFN ~ tg BAP ~ tgBMC (g.g) => BF/BN = BM/BC => tg BFM ~ tgBNC ~ tg EMN => đpcm

    2) ^BKN = ^BCA = ^BDN => BKDN nt => ^DKN = ^DBN = ^DBM = ^DEM => đpcm

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.