Nếu em vừa theo đạo phật vừa theo Lỗ Ban thì có gọi là tà đạo không?Có nên không?Em phải làm sao?

1 câu trả lời 1