Em THCS điểm thi TBM ngữ văn vs toán trên 5 nhưng dưới 6.5đ có dc khá ko?

4 câu trả lời 4