Giải phương trình hoành độ giao điểm (3m-1)x+2-m=8x-m+5?

1 câu trả lời 1