ngan đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênToán học · 2 năm trước

giải phương trình hoành độ giao điểm (3m-1)x+2-m=8x-m+5?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • alex
    Lv 7
    2 năm trước

    (3m-9)x = 3

    x = 1/(m-3)

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.