Em 17t muốn nt vs một a lâu rồi chưa nói chuyện lại thì như thế nào ạ ai giúp giùm e vs e cảm ơn ạ?

23 câu trả lời 23