24/5/2014-19 (CS) CÁT BIỂN TÂM TƯ NgọcLan . 24K?

24/5/2014-19 (CS) CÁT BIỂN TÂM TƯ NgọcLan . Bạn hỏi cát tôi: Đang nghĩ gì? Trường Sa, biển đảo, mấy ngày ny Xin thưa: Biển đảo đang “Ô nhiễm” Tàu chiến - giàn khoan - lũ bất nghì Nếu ban hỏi tôi: Phải làm gì? Trước giờ Tổ quốc gặp lâm nguy Xin thưa: Cát tôi lòng, cương quyết Đuổi lũ Bắc Kinh, phải cút đi ... hiển thị thêm 24/5/2014-19 (CS)
CÁT BIỂN TÂM TƯ
NgọcLan
.
Bạn hỏi cát tôi: Đang nghĩ gì?
Trường Sa, biển đảo, mấy ngày ny
Xin thưa: Biển đảo đang “Ô nhiễm”
Tàu chiến - giàn khoan - lũ bất nghì
Nếu ban hỏi tôi: Phải làm gì?
Trước giờ Tổ quốc gặp lâm nguy
Xin thưa: Cát tôi lòng, cương quyết
Đuổi lũ Bắc Kinh, phải cút đi
Ngày 08/5/2014

Xem Thêm:
https://levanm.blogspot.com/2014/05/2452014-cat-bien-tam-tu-ky.html
3 câu trả lời 3