Với tư cách là 1 phạm trù triết học có tồn tại 1 gam vật chất hay ko?

1 câu trả lời 1