Mọi người ơi nếu ai đang ế thì liên hệ bạn bên dưới mới từ quê lên Tphcm.Cần tuyển bạn trai học trường ở Tphcm thì càng tốt <17t?

Bạn bên dưới không phải mình đâu
7 câu trả lời 7