Thẳng 2k4 tò mò cu cyar mấy anh 2k3 xuống :)?

1 câu trả lời 1