XIN NICK ỨNG DỤNG MY VIETTEL GỌI NHÂN VIÊN VIETTEL BẰNG VIDEO?

XIN NICK ỨNG DỤNG MY VIETTEL GỌI NHÂN VIÊN VIETTEL BẰNG VIDEO
1 câu trả lời 1