Tam đã hỏi trong Máy tính & InternetPhần mềm · 7 tháng trước

Trả lại cho tôi Yahoo ngày xưa đi?

Bọn chat sex, show cu, bướm,... cút ra chỗ khác, không tao gọi cô Yến quật chết mẹ tụi bây nhé

2 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 6 tháng trước

    đồng ý, chán với yahoo

  • Ẩn danh
    7 tháng trước

    Chat sex ko ib

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.