Bạn có thích những gì Timmy Turner trông giống như với những cơ bắp này không? Bạn nghĩ nó đo được bao nhiêu?

Bạn có muốn trở thành người khổng lồ như anh ấy?
1 câu trả lời 1