Có ai biết tên truyện hentai này không? Cho xin link cũng được?

Cho mình hỏi bộ truyện hentai mà trong cái trường danh giá có hội trưởng hội học sinh đi trừng phạt mấy học sinh bị điểm kém bằng cách chịch xong thành nguyên 1 dàn harem ấy nhỉ
0