Cho em hỏi chuột cống có ăn thịt mèo con không ,em có để con mèo con ở ngoái bệnh viện sáng ,mèo con bị cắn chết cho hỏi phải chuột cống?

2 câu trả lời 2