Ở đây có ai kể chuyện về duyên âm không ạ? 😃😃😃?

3 câu trả lời 3