Cho e hỏi công chứng bằng tốt nghiệp bắt buột phải công chứng ở địa phương mình học hay có thể công chứng ở nơi khác ạ?

1 câu trả lời 1