Cho e hỏi công chứng bằng tốt nghiệp bắt buột phải công chứng ở địa phương mình học hay có thể công chứng ở nơi khác ạ?

2 Câu trả lời

Xếp hạng
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.