Có ai từ 2k8 đến 2k4 show cu ko để lại số đt?

5 câu trả lời 5