Cho mình hỏi phân tích điểm tích cực và tiêu cực của nền văn hoa xã hội chủ nghĩa ai? Cho mình xin y kiến mọi người ơi?

Mong giúp đỡ

2 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 năm trước

    giáo trình những nguyên lý của chủ nghĩa mác lê nin trăng 56

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 1 năm trước

    K biết

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.