dien đã hỏi trong Văn hóa & Xã hộiVăn hóa & Xã hội - Khác · 6 tháng trước

Cho mình hỏi phân tích điểm tích cực và tiêu cực của nền văn hoa xã hội chủ nghĩa ai? Cho mình xin y kiến mọi người ơi?

Mong giúp đỡ

2 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 6 tháng trước

    giáo trình những nguyên lý của chủ nghĩa mác lê nin trăng 56

  • 6 tháng trước

    K biết

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.