Mọi người cho mình hỏi vai trò của đệm ly giải trong chiết tách dna với ạ?

0