Duyên đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênToán học · 12 tháng trước

Sin^2x+Sin^2(3x)-3Cos^2(3x) giải dùm em bài này cảm ơn ạ?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • alex
    Lv 7
    12 tháng trước

    em mún làm gì với biểu thức này ?

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.