Tại sao Chẳng ai cần tôi g?

Mang th FB VĐV f hụn GĐ,đg hjj
0