Cho em hỏi liên hệ thực tiễn về trường đại học về cơ chế đảng lãnh đạo ,nhà nước quản lí,nhân dân làm chủ ạ?

0