Mấy anh chị cho em hỏi em bị hạnh kiểm năm lớp 11 trung bình thì có ảnh hưởng gì khi sau này em đi xin việc hoặc vào đại học không ạ?

2 Câu trả lời

Xếp hạng
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.