Tình hình là em mới mua sim mobi trả sau. Do sơ suất nên e đăng ký sai sim mobigold và giờ muốn chuyển qua gói mobiF có được k? E xin cảm ơn?

MobiGold chance to MobiF
2 câu trả lời 2