Min max số phức khó ạ :(?

Cho số phức z thỏa mãn |z^2+i|=1. Tìm giá trị nhỏ nhất |z+3-3i|
1 câu trả lời 1