Mọi người cho mình hỏi nói lái từ " khe lá" là gì vậy ạ?😢😢😢mong ai biết thì trả lời giúp mình . Cảm ơn trước ạ ❤❤?

1 câu trả lời 1