E là gay 16 tuổi muốn tìm hiểu với các bạn từ 2k trở xuống về chuyện ấy?

1 câu trả lời 1