Tôi là con gái gia đình tôi có 2 anh trai người ta thường gọi tôi là út mót " nhưng tôi lại thích phong cách tomboy từ bé?

Ba tôi mong có con gái sau khi mẹ tôi sinh 2 anh , tôi chắc chắn tôi không yêu con gái chỉ là tôi muốn theo đuổi phong cách đấy . Tôi nên theo cái mình muốn hay là giữ hình tượng tóc dài trước mặt ba mẹ tôi ?
3 câu trả lời 3