Tư vấn cho mình xíu:(?

1.Hình như trong trường mình ai cũng mặc sịp tam giác hết á mình có nên mặc theo k?? 2.Mặc quần sịp thì nên để DV hướng lên hay hướng xuống??? 3.Với lại em thích coi mấy bạn mặc sịp mà mặc đồ đá bánh á, lúc ngồi xuống nó cấn lại thấy 1 cục bự bự trông đẹp lắm:v 4.Vs lại mình thích nhìn cái đó của mấy bạn nam lớn... hiển thị thêm 1.Hình như trong trường mình ai cũng mặc sịp tam giác hết á mình có nên mặc theo k??
2.Mặc quần sịp thì nên để DV hướng lên hay hướng xuống???
3.Với lại em thích coi mấy bạn mặc sịp mà mặc đồ đá bánh á, lúc ngồi xuống nó cấn lại thấy 1 cục bự bự trông đẹp lắm:v
4.Vs lại mình thích nhìn cái đó của mấy bạn nam lớn tuổi hơn hoặc = tuổi k bt mình bị bệnh hay tò mò??( mình đang trong tuổi dậy thì)
3 câu trả lời 3