Mọi người cho mình hỏi nếu không có học THPT mà chỉ học ngoại ngữ thôi thì có việc làm không ạ?

2 câu trả lời 2