Mọi người ơi, co ai biết tên gọi loại protein nào bắt đầu bằng chữ "X" không ạ? Mọi người chỉ giúp em với ạ?

0