Gì họ tôi hơn tôi 5 tuổi nhưng kém chị tôi 2 tuổi mỗi lần gì nói chuyện liền xưng hô theo kiểu gì với con ko phải gì và cháu có hợp lý ko?

2 câu trả lời 2