Nick yahoo của mình đã 3 năm không sử dụng ,mình đã quên mật khẩu mình chỉ còn tài khoảng . mình k còn sđt,email để khoi phục,mình làm sao?

0