Mng ơi đây là e họ mình nó 2k2 hôm bữa mình thấy nó mình chịu k nổi nên tối đó đã cho nó uống thuốc ngủ và làm đủ kiểu mình đã lở?

3 câu trả lời 3