Mng ơi nhỏ này vừa là bf của mình vừa là crush mình nó ngồi chung bàn với mình mỗi lần lại gần nó là có mùi thơm làm mình cương mỗi khi ngửi?

2 câu trả lời 2