Em là bot 2004 ạ, cần tìm các anh hoặc bạn top từ 2004-2000 ở Cần Thơ để nói về chuyện ấy hoặc có thể hẹn nhau thỏa mãn ạ. Để lại sdt nhé.?

1 câu trả lời 1