Đồ án môn học?

Em cần làm gấp Đồ án thiết kế hệ thống đèn đường 3 tháng 2. Ai giúp em với em suy nghĩ cả tuần rồi k ra
0