Chào mọi người, em 2002 và chuẩn bị thi đại học. Em muốn hỏi nếu muốn làm việc ở các công ti sản xuất video, chương trình thì học ngành gì.?

4 câu trả lời 4